Gava Ciutat

Close
Author
Gema
Description
Informació detallada sobre la contractació menor realitzada per l'Ajuntament de Gavà a l'any actual / Información detallada sobre la contratación menor realizada por el Ayuntamiento de Gavà el año actual
Category
Gestió Econòmica
Tags
expedients, expedientes, contractació, contratación, menor, any actual, año actual
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Gavà
Source Link
http://www.gavaciutat.cat
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

OBJECTE
objecte
TIPUS_EXPEDIENT
tipus_expedient
DATAINICIEXPEDIENT
datainiciexpedient
ANY COMPTABLE
anypartida
APLICACIO_DESPESA
aplicacio_despesa
CODIORGANIC
codiorganic
CODIFUNCIONAL
codifuncional
CODIECONOMIC
codieconomic
UNITAT_PETICIONARIA
unitat_peticionaria
DATACONTRACTE
datacontracte
QUIGESTIONA
quigestiona
TIPUSDESPESA
tipusdespesa
NOMPROVEIDOR
nomproveidor
BASEIMPONIBLE
baseimponible
IVA
iva
IRPF
irpf
IMPORTTOTAL
importtotal
IMPORTTOTALIVAEXCLOS
importtotalivaexclos
BASEIMPONIBLEADFUT
baseimponibleadfut
IVAADFUT
ivaadfut
IRPFADFUT
irpfadfut
IMPORTTOTALADFUT
importtotaladfut
IMPORTTOTALIVAEXCLOSADFUT
importtotalivaexclosadfut
IMPORTIVAINCLOS
importivainclos
IMPORTIVAEXCLOS
importivaexclos
MESOSDURADACONTRACTE
duradacontractemesos

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.