Gava Ciutat

Close
Author
Mati Garcia
Description
Informació de les despeses de tot el personal de l'Ajuntament de Gavà a l'any 2018, on es desglossen tots els conceptes salarials / Información de los gastos de todo el personal del Ayuntamiento de Gavà en 2018, donde se desglosan todos los conceptos salariales
Category
Organització i Acció de Govern
Tags
despeses, gastos, personal, any, año, 2018, sous, sueldos
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Gavà
Source Link
http://www.gavaciutat.cat
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Classe
classe
Lloc de treball
lloc_de_treball
Nombre efectius
nombre_efectius
Destí
dest
Grup
grup
Salari Base
salari_base
C. Destí
c_dest
C. Específic
c_espec_fic
Mensual
mensual
Plus mensual (12)
plus_mensual_12
Plus mensual (14)
plus_mensual_14
Plusos anuals
plusos_anuals
Sou Base per calcular extres
sou_base_per_calcular_extres
Pagues extres
pagues_extres
Paga extra nadal
paga_extra_nadal
Productivitat
productivitat
Total retribucions anuals
total_retribucions_anuals
Observacions
observacions

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.