Gava Ciutat

Close
Author
Carmen Lavado
Description
Visualització basada en el dataset "Resultats electorals per candidatures" / Visualización basada en el dataset "Resultados electorales por candidaturas"
Category
Vistes
Tags
resultats, candidatures, candidaturas, resultados
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Gavà
License
Attribution 4.0 International
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

DATA
data
PROCES
proces
PSC
psc
CIU
ciu
PP
pp
ICV_EUIA
icv_euia
ERC
erc
CIUTADANS
ciutadans
UPYD
upyd

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.