Gava Ciutat

Close
Author
Carmen Lavado
Description
Visualització basada en el dataset "Equipaments de la ciutat" / Visualización basada en el dataset "Equipamientos de la ciudad"
Category
Vistes
Tags
biblioteques, bibliotecas, equipaments, equipamientos, zones esportives, zonas deportivas, llars d'infants, guarderías, escoles, colegios
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Gavà
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

NOM_EQUIPAMENT
nombre
DIRECCIO
direccion
DESCRIPCIO
descripcion
TELEFON
telefono
FAX
fax
EMAIL
email
WEB
web
LATITUD
latitud
LONGITUD
longitud
CATEGORIA
categoria
LOCALITZACIO
localizacion
Barris Gava
:@computed_region_89yn_y7a7

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.