Gava Ciutat

Close
Author
Gema
Description
Inclou el registre detallat de les sol·licituds ciutadanes des de l'any 2016 fins a la data actual / Incluye el registro detallado de las solicitudes ciudadanas desde el año 2016 hasta la fecha actual
Category
Ciutat
Tags
sol·licituds, solicitudes, ciutadanes, ciudadanas, centre
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Gavà
Source Link
http://www.gavaciutat.cat
License
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Data inici
data_inici
Barri
barri
Regidoria
regidoria
Ambit
ambit
Departament
departament
Categoria
categoria
Subcategoria
subcategoria
Canal entrada
canal_entrada
Via d'entrada/On es presenta
via_d_entrada_on_es_presenta
Interes/A qui afecta
interes_a_qui_afecta
Estat
estat
Canal resposta
canal_resposta
Adreça
adre_a
Latitud
latitud
Longitud
longitud
Location
location
icon
icon

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.